Gaustaknærne i Tuddal

    Når en viktig tanke skal tenkes må den ikke begrenses av omgivelser som er i vinkel og vater