Småkasin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informasjon om årets julekalender:

Da andre verdenskrig brøt ut 9. april 1940 var min far Arne Georg Småkasin 17 år. Krigen gjorde et voldsomt inntrykk på han. 10. juli 1941 begynte han og skrive dagbok fra krigens hendelse. Han noterte hendelser fra alle kontinentene. Hendelser fra krigen fulgte han hele livet. Julekalenderen 2012 tar for seg dagboken i desember 1942 for 70 år siden.  Arne startet med å skrive på engelsk, men gikk senere over til å skrive på norsk. Derfor gjengis denne dagboken på de to språkene engelsk og norsk. Dette er Arnes kamp i desember 1942.  (Tekst i parentes er Olas kommentarer).

 

1. desember 2012

Ola Småkasin

 

 

 

Kart tegnet av Arne - Map drawn by Arne

 

Kart Østfronten (Map eastern front) 14.sept 1941

 

 

 

Kart Østfronten (Map eastern front)  28. sept 1941

 

 

 

Kart Østfronten (Map eastern front) 1. november 1941

 

 

 

 

 

 

Julekalenderen 2012  -  Christmas Calendar 2012

Ola´s almost CO2 neutral calendar

  

 

GODT NYTT ÅR!         HAPPY NEW YEAR!

 

Det nisser i huset vårt. Se bevisene her!

 

DAGBOK

Januar 1. fredag 1943

I dag ved årsskifte er det stor spenning om åssen det kommende år vil forløpe. Spørsmål som vil komme til å oppta de fleste i kommende år er:

 1. Vil de tyske senkningene holde fram og knekke de allierte?

 2. Åssen vil de russiske angrepene ende?

 3. Greier tyskerne å ta Moskva, Leningrad og Baku til sommeren?

 4. Blir det Rommel som går til angrep i Nord-Afrika, eller blir det de allierte. Klarer de i så fall å jage tyskerne og italienerne ut av Afrika?

 5. Kan det tenkes at de allierte går til noen invasjon på kontinentet, og i så fall hvor?

 6. Hvem går til angrep i Østen?

(Krigen skulle fortsette i ett år og fire måneder til før det ble fred i Europa. Arne var spent på utviklingen og så framover i form av å stilte spørsmål. Godt nytt år i en fredligere verden enn det den var for 70 år siden! Men hva var det han drev på med på søndager)?

 

 

Desember 24. torsdag 1942

Austfronten: Over alt på austfronten er russiske angrep slått tilbake. Ved Voronesj og Terek har tyskerne brutt inn i de russiske stillingene. Det er enda harde kamper ved Dons midtre løp.

 

Middelhavet: I Tunis har tyskerne kastet engelskmennene ut av seigt forvarte stillinger.

 

Stillehavet: Ikke noe nytt.

 

Vestfronten: Ikke noe nytt. Har fått mye penger. Har i alt 60 kroner.

 

(Julaften 1942 var krigen ved et vendepunkt. De harde kampene på Østfronten var i ferd med å snu. Hitler valgt feil strategi ved å sette inn trykket syd på fronten og ikke ved Stalingrad. Tidligere hadde russerne fått forsterkninger av uthvilte soldater som hadde passet på det østlige USSR mot Japan. En front det ikke hadde blitt noe av. USA var kommet med i krigen for alvor etter Perl Harbor med soldater på mange fronter og ikke minst en krigsindustri som produserte materiell til alle frontavsnitt også Østfronten via Murmansk. Krigen var i ferd med å snu, men fortsatt skulle mange lide. I år blir det en ekstra luke i kalenderen 1. januar. Hva tenkte Arne da - han likte å se framover).

 

(Ikke mange kommentarer på julaften, men han fikk mye penger og hadde nå hele 60 kroner og var tydeligvis veldig fornøyd med det. I 1942 var en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn på kroner 3.900. I 2011 var den på kr 378.573. I dagens pengemarked ville de 60 kronene vært 5.824 kroner. Kanskje du også får noe til jul du blir fornøyd med! GOD JUL!)

 

 

Desember 23. onsdag 1942

Austfronten: Tyske tropper har kastet russerne tilbake på Terek fonten. I Stalingrad prøvde russerne å komme over Volga, men de blei slått tilbake. Forsvarsslaget ved midtre Don fronten fortsetter med uforminsket kraft. Tyske tropper yter hard motstand mot de russiske angrep.

 

Middelhavet: I Tunis er noen framstøt avist av tyskerne. Tyske ubåter har ved Gran senket transportskip på 12000 tonn og ett passasjerskip.

 

Stillehavet: Den australske statsminister forbereder australierne på japansk angrep.

 

Vestfronten: Etter møtet i Portugal mellom den spanske utenriksminister Jordana og den portugisiske presidenten Salazar  er det dannet en blokk for å forsvare felles interesser. Ellers er det store militære forberedelser i gang i Spania.

 

(Vi kan lese om stor aktivitet på Østfronten. Arne viste at utviklingen på denne fronten kunne bli avgjørende for krigens utfall. Desember 1942 var midt i vendepunktet. Det var harde kamper, i bitende kulde om Stalingrad (Moskva) som startet i august 1942 og vart frem til begynnelsen av februar 1943. Dette ble et avgjørende vendepunkt i krigen og er regnet som et av de blodiske slagene i verdenshistorien. Over 1 million mennesker døde totalt i slaget om Stalingrad).

 

 

Desember 22. tirsdag 1942

Austfronten: På fjellfronten i Kaukasus er russiske angrep slått tilbake. Ved Terek strandet gjentatte gjennombruddsforsøk. I Volga - Don området fortsetter de harde kampene. Ved Dons midtre løp lyktes de å foreta et innbrudd i de tyske stillinger. Det kosta russerne uhyrlige tap. For å møte en trussel fra flanken inntok tyske divisjoner som var i anmarsj planmessig forberedte stillinger lenger tilbake og hindret på den måten  ei utviding av russernes første resultat. Kampen fortsetter med uforminsket styrke.

 

Middelhavet: Ikke noe nytt.

 

Stillehavet: Ikke noe nytt.

 

Vestfronten: Britiske fly har om dagen og om natta bomba Duisburg i Tyskland.

 

(Arne rapporterer om voldsomme kamper på Østfronten, men her hjemme var vi opptatt av gårsdagen og Mayakalenderen - det gikk bra denne gangen også. Vent litt! I skrivende stund er kl 0244 i New York det har gått bra. I Los Angeles er den 2344 den 21.12.12 her er det fortsatt muligheter og i Honolulu er den bare 21.44. Mer enn et par timer igjen! Men egentlig i følge Mayakalenderen skal vi nå gå inn i en positiv periode i de neste 5200 årene som starter i dag 22.12.2012. Det ser jeg fram til. I dag er det den første dagen i de neste 5200 årene. Dette må være stort)!

 

 

 

Desember 21. mandag1942

Austfronten: I Terek har russerne gjentatt sine forgjeves angrep . Mellom Don og Volga tilkjempa tyske pauser. Livingöner i samarbeid med rumenske tropper et viktig elveavsnitt. I Stalingrad området og i den store Don-buen blei russiske angrep avvist etter forbitre kamper. På Don-fronten fortsetter de harde forsvarskamper for de tysk italienske styrker.

 

Middelhavet: To skip er antakelig senka utenfor kysten av Sysenaika. En britisk torpedojager er senka utenfor Gran.

 

Stillehavet: Shittagong i India er bomba av japanerne.

 

Vestfronten: Hitler og den italienske utenriksminister grev Siano har hatt et møte. De drøfta politiske og militære spørsmål. De kom til full enighet. Hitler hadde også samtaler med den franske regjeringssjef Piene Loval.

 

(Da er det mandag og full rapport fra krigen igjen. Utrolig, men dette skal jeg finne ut av - søndager og ingen rapport fra krigen)!

 

 

Desember 20. søndag 1942

Ikke noe nytt.

 

(Her har vi funnet et mønster. Du skriver om harde kamper på nesten alle fronter, men på søndager hender det ingen ting. Det tror vi ikke noe på, men hva var det du holdt på med på søndager. Hadde det bare vært lørdager kunne vi ha resonert oss frem...., men søndager...)

 

(Det er ikke noe feil med datamaskinen din. Det er bare Ola som henger litt etter med å klargjøre lukene i kalenderen, men nå er vi i rute igjen).

 

 

Desember 19. lørdag 1942

Austfronten: Russiske angrep i Terek området, ved Stalingrad og i den store Don bua strandet med store tap for russerne. Mellom Don og Volga har tyske divisjoner brutt gjennom russiske stillinger og vunnet terreng. På det midtre avsnittet blei fortsatte russiske angrep knust. Russerne mistet 90 fly i går.

 

Middelhavet: I Libya fortsetter den tysk italienske panserarme sin framgang planmessig trass i britiske panseravdelingers forsøk på å forstyrre disse ved fortsatte flankestøt.

 

Stillehavet: Ikke noe nytt.

 

Vestfronten: Ikke noe nytt. Vi har hatt avslutning på skolen.

 

(Russerne mist 90 fly på en dag. Det er flere jagerfly enn Norge har i dag! Fint å få juleferie tenker jeg)?

 

 

Desember 18. fredag 1942

Austfronten: Russiske angrep ved Terek er slått tilbake. Mellom Don og Volga har tyske og rumenske tropper kastet russerne videre tilbake. I den stor Don bua blei russiske angrep vist tilbake. Russerne angriper hardt på den midtre Don front mot italienske stillinger. Sør for Rsjev brøt nye russiske angrep sammen.  Tilintetgjørelse av styrkene ved Torpez er avslutta. Fangetallet er steget til 4200. 542 panservogner, 447 kanoner og 1000 lastebiler.

 

Middelhavet: I Kyrenaika fjernet de tysk italienske tropper seg planmessig mot vest. Men tyskerne ser nå svært optimistisk på utviklingen i Libya. Britene erobrer bare sand og salt, og disse to S´er har tidligere gjort det av med større menneske enn Montgomery. Genaral feltmarsjal Rommel manøvrer vil bli skjebnesvangre for Montgomery sier tyskerne.

 

Stillehavet: Ved "Elephant Jerenint mellom Alsyab og Sleitlagog har japanske tropper tungt en 30 kun, inn på engelsk område".

 

Vestfronten: 18 handelsskip på til sammen 98000 brutto tonn er senka i Atlanterhavet av tyske ubåter.

 

(Her ble det vanskelig å tyde skriften i Stillehavet. Tydelig og forutsigbar - vet du).

 

 

Desember 17. torsdag 1942

Austfronten: I  Terek avsnittet er russiske angrep vist tilbake. Mellom Don og Volga stormet tyske og italienske tropper flere seigt forsvarte steder og slo motangrep tilbake. I området sørøst for Torpez blei en stor del av de inneslutta styrker tilintetgjort. 3000 ble tatt til fange og russerne hadde 14000 falne.

 

Middelhavet: I den vestlige delen av Kyrenaika fortsetter de heftige kampene med overlegene britiske styrker. Kampene bølger att og fram.

 

Stillehavet: Ikke noe særlig nytt.

 

Vestfronten: Italienerne har senka ett skip i Atlanterhavet og to i Middelhavet.

 

 

Desember 16. onsdag 1942

Austfronten: Nord for Terek strandet russiske angrep. I Volga-Domområdet slo infanteriavdelinger russiske panserangrep tilbake. På det midtre frontavsnittet strandet alle russiske forsøk på å bryte gjennom. De innesluttede styrker blei ved motangrep trengt ytterligere sammen. Det er hungersnød i Russland som vil avgjøre krigen.

 

Middelhavet: I den vestlige delen av Kyrenaika har det utviklet seg harde kamper mot tallmessige overlegende britiske styrker. Men Berlin melder at Mountgomerys posisjon stadig svekkes ved at han får så lange forbindelseslinjer.

 

Stillehavet: Fra alliert hold blir det meldt at japanske styrker som står oppmarsjert mot India har gått til aksjon mot styrkene til Wavell. Kampene i Yerman er harde. Japanske flygere senket 7 britiske transport skip. 10 alvorlig skadet og 4 eller 5 skip satt i brand under et angrep mot Shittagong. Konvoyen bestod av 40 skip.

 

Vestfronten: ikke noe nytt.

 

(Så Evita på Det Norske teater i går. Eva Perón gift med president Juan Perón som avskaffet parlamentariske demokratiet i Argentina.  En påminnelse fra den tid Arne skriver om.

Belysningen jeg monterte på veggene i teateret på begynnelsen av 80 tallet virket fortsatt ikke og har aldri virket når jeg har vært i teateret. Det virket da jeg hadde montert det).

 

 

Desember 15. tirsdag 1942

Austfronten: Tyske styrker sørvest for Stalingrad har knust russiske styrker. Russiske forsøk på å komme de inneslutta styrkene til hjelp er strandet.

 

Middelhavet: I "Eyrenaika" har det vært fortsatt livlig speidervirksomhet.

 

Stillehavet: Ikke noe nytt.

 

Vestfronten: Under et tysk motorbåtframstøt mot England blei 6 skip senka.

 

(Det gjør inntrykk i dag å lese om de harde kampene på Østfronten for 70 år siden. Det gjorde helt sikkert enda større inntrykk når Arne lyttet til nyhetssendingene og viste hvor kaldt det var ute. Her er det ventet mye snø i dag)!

 

 

Desember 14. mandag 1942

Austfronten: Harde russiske angrep er vist tilbake ved Resjev. Ved Toropez går tyskerne fram. Det eneste sted det nå er stille er ved Yoroney! "De styrker som er ominga ved Velulsi". Luki henger stadig sammen.

 

Middelhavet: Britiske styrker har angrepet ved El Aglheia. Men tyskerne sier de har for få styrker til at det kan være noen storoffensiv. I Tunisia har tyskerne og italienerne utvida sine områder. Her er nå regnet kommet og det vil ikke bli store kamphandlinger før midt i februar. Napoli er hardt bomba.

 

Stillehavet: Japanerne har angrepet hardt i Yunnan sia 6. desember. Kineserne forsvarer seg seigt.

 

Vestfronten: Det sendes dobbelt så mye tonnasje som det bygges sier den saudiske canadiske rustningsminister Howe. Har hatt tentamen i Lulleggsstil.

(Vet ikke hva Lulleggsstil er)?

 

(Mandag, da er vi i gang igjen. Full rapport på alle fronter, men søndager da er det lite nytt. Er spent på hva kommende søndag vil bringe av nyheter eller mangel på nyheter)?

 

 

Desember 13. søndag 1942

Ikke noe nytt.

 

(Ikke noe rot med datoene lengre - bra!

Lurer på om dette stemmer. Kanskje du ikke hørte på radio denne dagen eller at du har rett. Jeg fant ikke så mye hendelser på internett, men jeg fant et utdrag av fra Anne Franks dagbok 13. desember 1942:

Anne ser skitne folk utenfor loftsvinduet. Hun og Margot er enige om at selv om de vasket dem ville de være like skitten neste dag. Hun ser også jøder utenfor og får skyldfølelse).

 

 

Desember 11. 12. lørdag 1942

Austfronten: I Don buen blei dominerende høydestillingene tatt med storm: På det midtre frontavsnittet blei alle russiske utbrudd forsøkt avist. Tyskerne sier at en militærkatastrofer av dimensjoner synes å være nær forestående i Toropez avsnittet. De innesluttende russerne går sin tilintetgjørelse i møte.

 

Middelhavet: I Tunis har aksetropper brutt inn i allierte stillinger på flere punkter.

 

Stillehavet: De allierte vil aldri kunne tilbakeerobre det tapte i Aust-Asia sier japanerne.

 

Vestfronten: Har hatt tentamen i fysikk. Det gikk nokså dårlig tenker jeg.

 

(Fortsatt rot med datoene? Hadde du lest på feil tema i fysikk?

 

Det er 67 år siden andre verdenskrig. Det har stort sett vært fred i Europa siden krigen. Det er vel egentlig det vi feirer med Nobels fredspris og konsert som vises i 100 land nå i desember 2012. Mer enn to generasjoner uten krig i Europa - Europa går fremover).

 

 

Desember 10. 11. fredag 1942

Austfronten: Mellom Don og Volga er russiske styrker inneslutta og tilintetgjort. På det midtre frontavsnitt fortsetter de de tyske angrep med hell. Tyskerne sier at denne offensiven er innledningen til store begivenheten. Russerne har mista 2000 panservogner de siste 20 dager.

 

Middelhavet: Sørvest for Tebourba i Tunis er ett alliert framstøt slått tilbake.

 

Stillehavet: Japan har nå gått til aksjon mot de amerikanske styrker på øyene i Fillipinergruppen.

 

Vestfronten: I Atlanterhavet er det i alt senka 15 skip på 108000 bruttotonn. Har hatt tentamen i norsk.

 

(Litt surr i datoene kan vi alle oppleve. Fortsatt vanskelig å tyde notatene dine. Lurer på hvordan det egentlig gikk på norsktentamen - tenker på lærerens mulighet til å tyde bokstavene).

 

Desember 10. torsdag 1942

Austfronten: Russiske forsøk på å bryte igjennom de tyske stillinger i Aust Kaksus og Volga området strandet. I den store Don-bua ble ble russerne kasta ut av sine stillinger. På det midtre frontavsnittet føres de tyske angrep videre med kraft, men de stort anlagte operasjoner har avtatt merkbart. Russerne ble avskåret sine forbindelser bakover.

 

Middelhavet: Ikke noe nytt.

 

Stillehavet: Ikke noe nytt.

 

Vestfronten: Vi har hatt tentamen i matematikk.

 

(OK, Arne. Her gikk det fort og ble mangelfull setninger på Østfronten. Håper det gikk bra med matematikkeksamen på Vestfronten!)

 

 

Desember 9. onsdag 1942

Austfronten:I Don bua gjennopptok sovjettrusserne sine heftige angrep som alle brøt sammen. I avsnittet Kalinin - Homengöer er tyskerne gått til angrep og brøt gjennom russernes i en lengde av 15 km.

 

Middelhavet: I Tunis fortsetter kampene med enkelte allierte avdelinger.

 

Stillehavet: Ikke noe særlig nytt.

 

Vestfronten: Ikke noe nytt.

 

(Arne lærte nynorsk i grunnskolen, men skreiv på bokmål. Rapporter fra frontene er satt i alfabetisk rekkefølge med Austfronten først. Det skulle hett Østfronten og vært til slutt.)

 

Desember 8. tirsdag 1942

Austfronten: Ved Tuapse har tyskerne tatt en sterk befesta høgde - "stilling" med storm. Ved Don, Volga og Tuek har russerne angrepet forgjeves. På midtfronten er russerne kasta tilbake.

 

Middelhavet: Ikke noe nytt.

 

Stillehavet: Det japanske krigsutbytte utgjør 3620 kanoner, 11300 mitraljøser, 206000 andre skytevåpen. De møtte i alt 600 tusen mann og 303000 er tatt til fange. Japans tap er 21170 falne, 42576 såret, 399 fly 0g 62 skip er gått tapt.

 

Vestfronten: Ikke noe nytt.

 

(Notatene dine er vanskelig å tyde av og til, men det skyldes vel at du noterte mens de ble lest opp. Noen skrivefeil  på stedsnavn må det være, da jeg har vanskelig å finne dem. Og du som studerte norsk og ble norsklærer - nå vet jeg hvor jeg har arvet det fra!)

 

 

Desember 7. mandag 1942

Austfronten: Ved Terek fortsetter tyskerne sine hurtige aksjoner. Den russiske offensiv ser ut til å stanse tyskerne.

 

Middelhavet: I Tunis har aksetropper tatt et viktig knutepunkt. I Tebruraområdet fortsetter opprustningen. Fangetallet er styrka til 1100. Det ser ut som general Anderson befinner seg i en historisk situasjon. Aksestyrkene presser seg nå videre mot vest og står nær den Alginske grensen.

 

Vestfronten: Ikke noe nytt.

 

(I dag er det ett år siden 7. des 1941 angrepet på Pearl Harbor. 7. desember 1941 skriver du intet nytt pga tidsforskjellen, men 8 desember 1941 skriver Arne med understreking fordi det var veldig viktig):

I går kveld erklærte Japan krig mot U.S.A og Storbritannia. Nederlandsk India, Cuba, Costa Rica og Nicaragua anser seg også som å være i krig med Japan. Japanerne har alt gjort landgang på Malakkahalvøya og rykker inn i Thailand. Manila på Flippinene er bomba. Fallskjermtropper har landa på Honolulu på Hawaii. Et voldsomt sjøslag raser ved Hawaii. Den amerikanske øya Wake er erobra av Japan.

(Dette hørte Arne på de norske nyhetssendingene fra London illegalt siden radioene i Norge ble beslaglagt tidligere på høsten 1941.

Viktig: Japan erklærte krig mot USA rett etter angrepet på Pearl Harbor. Det var nytt i krigføring).

 

 

Desember 6. søndag 1942

Har vært i konfirmasjonsselskap hos Thorsen.

 

(Var det Ruth som ble konfirmert?)

 

 

Desember 5. lørdag 1942

Austfronten: Tyskerne har angrepet ved Tuek. Mellom Don og Volga brøt de russiske angrepene sammen. I den store Donbue tok tyskernes angrep et gunstig forløp trass i hard russisk motstand. Ved Kalinen  og Tropetez er sterke russiske angrep slått tilbake.

 

Middelhavet: I Tunis tok tyske tropper viktige stillinger. En avdeling britiske fallskjermjegere ble tatt til fange.

 

Stillehavet: 12 slagskip, 13 hangarskip, 42 kryssere, 41 torpedojagere og 98 ubåter er senket av japanerne.

 

Vestfronten: Har vært på Juventas.

 

(Jasså, du fikk ikke med deg nyhetene om Vestfronten fordi du skulle på møte i avholdsforeningen. Det viste jeg ikke!)

 

 

Desember 4. fredag 1942

Austfronten: Tyskerne har slått alle russiske angrep tilbake på Østfronten.

 

Middelhavet: Tysk ubåt har senket en britisk krysser av Londonklassen. Italienerne har også senket en krysser, og selv tapt en jager. Ikke noe nytt i Tunis.

 

Stillehavet: Ved Guadalene (utydelig skrift) har japanerne ennå senket ett slagskip, en krysser og to amerikansk torpedojagere. Japanerne mista en torpedojager.

 

Vestfronten: Ikke noe nytt.

 

(Men hvordan går det med Egil som ble syk på tirsdag)?

 

Desember 3. torsdag 1942

Austfronten: På det sørlige frontavsnittet russiske angrep vist tilbake. På midtre frontavsnitt og ved Homen sjøen led russerne store tap. De russiske angrepene har nå ellers dabba svært av.

 

Middelhavet: Tysk - Italiensk tropper har gjenerobret landsbyer i Tunis. Noen fallskjermtropper er splitta. Mussolini har holdt tale. Det var et svar på talen til Churchill. Det er ingen tvil om aksemaktenes våpen kan seire i denne kampen.  Italienerne har tatt til fange 4003 offiserer og 69167menige.Den italienske forsvarsmakt har hatt 40219 falne, 85968 såra og 37713 saknede. I alt er 230738 italienske soldater tatt til fange.

 

Stillehavet: En fabelaktig oppmarsj er nå i gang på grensa til India på begge sider.

 

Vestfronten: Ikke noe nytt.

 

 

Desember 2. onsdag 1942

Austfronten: Ved Tuapse brøt russiske angrep sammen. De russiske angrep mellom Volga og Om strandet. Sørvest for Kalinen og ved Toropets vedvarer de forbitre kamper.

 

Middelhavet: Ikke noe særlig nytt.

 

Stillehavet: Ikke noe nytt.

 

Vestfronten: Tyske sjø og luftstriskrefter har i november senket skip på 1302000 bruttotonn. Det største tap under denne krig hittil.

 

Egil er syk. Det er -22 °C i Heddal i kveld.

(Tønsberg -11 °C, 70 år senere 2.12.2012)

 

 

Desember 1. tirsdag 1942

Austfronten: I østre delen av Kaukasus er gjentatte russiske angrep slått tilbake. Mellom Don og Volga er heftige russiske angrep på nytt slått tilbake. Lokal kampvirksomhet i Stalingrad. På midtfronten ble i alt 135 russiske panservogner skutt i stykker.

 

Middelhavet: 23 handelsskip på til sammen 165000 bruttotonn ble senket fra 7. - 25. november i fransk Nordafrika.

 

Stillehavet: Ikke noe særlig nytt.

 

Vestfronten: Det er kommet noe snø.

 

 

 

 

 

Forfatter

Arne Georg Småkasin

 

 

 

 

DIARY

January 1th Friday, 1943
Today at the start of the year, there is great excitement about
what the coming year will develop. Questions that will come to occupy us most of the coming year are:

 1. Will the German sinking of Allied ships continue to be able to beat the Allies?

 2. How will the Russian attacks end?

 3. Will the Germans be able to take Moscow, Leningrad and Baku in the summer?

 4. Is it Rommel that starts attacks in North Africa, or is it the Allies. Can they chase the Germans and Italians out of Africa?

 5. Could it be that the Allied start an invasion on  the continent, and if so, where?

 6. Who is going to attack in the East?

(The war would continue for one year and four months before it was peace in Europe. Arne was excited on the development and asked questions. Happy New Year in a more peaceful world than it was 70 years ago! But what was he was doing on Sundays)?

 

 

December 24th Thursday, 1942
Eastern Front: Everywhere on the eastern front, Russian attack was repulsed. Near by Voronezj and Terek Germans have broken into the Russian positions. It's even harder fighting in the middle part of Dons river.

Mediterranean: In Tunis Germans have thrown the British out of their areas.


Pacific: Nothing new.

Western Front: Nothing new. I have got a lot of money. I have a total of 60 kroner.

(Christmas Eve 1942, the war was at a turning point. The hard fighting on the Eastern Front was about to turn. Hitler chose the wrong strategy by putting pressure on the south of the Estern front and not at Stalingrad.Earlier in the war the Russians had gained new and refreshed soldiers who had guarded the eastern border of the USSR against a possible attack from Japan. A front it had not been realized. US came into the war after Perl Harbor with soldiers on many fronts and the war industry, which produced materials to all fronts also East front via Murmansk. The offensive of war was about to turn, but still many people had to suffer.1th of January you can read the last story from Arne on this site. What was he thinking about this day!  He liked to look ahead).

(Not many comments on Christmas Eve, but he got a lot of money and he had totally 60 Norwegian kroner (NOK) and was very happy with it. In 1942, earned a manufacturing workers NOK 3,900. In 2011 it was at NOK 378,573. In today's money market the 60 NOK would have been NOK 5,824
. Perhaps you also get something for Christmas you will be satisfied with! MERRY CHRISTMAS!)

 

 

December 23th Wednesday, 1942
Eastern Front: German troops have taken back the territories they had earlier. In Stalingrad the Russians were trying to get across the Volga, but the attack was stopped. Battle middle of Don-front continues with the same intensities. German troops provide strong resistance against the Russian attack.

Mediterranean: In Tunis are some attack denied by the Germans. German submarines have sunk nearby Gran a transport ship at 12,000 tons and a crusskip.

Pacific: The Australian Prime Minister has prepared the people that it is possible with attack from Japan.


Western Front: After the meeting in Portugal between the Spanish Foreign Minister Jordana and the Portuguese president Salazar it is formed a block to defend common interests. Spain has major military preparations.

(We see a lot of activity on the Eastern Front. Arne showed that development on this front could be essential for the war. Dec. 1942 was in the middle of the turning point. It was hard fighting, in extremely cold weather around and inside Stalingrad (Moscow) which started in August 1942 and ending in the beginning of February 1943. This was a crucial turning point in the war and is considered one of the heaviest battles in world history. Over 1 million people died in the Battle of Stalingrad).

 

 

December 22th Tuesday 1942
Eastern Front: On the mountain in the Caucasus are Russian attack repulsed. By Terek they give up trying break through the front. In the Volga - Don area continues the hard fighting. In the middle of the Don River, they succeeded in breaking through the front of the German positions. It cost the Russians considerable losses. To meet a threat from the flank captured German divisions that were on their way to the front methodically positions farther behind the front line to prevent the Russians an extension of Russia's first attack. The fight continues with great intensities.

Mediterranean: Nothing new.

Pacific: Nothing new.

Western Front: British aircraft during the day and at night bombed Duisburg, Germany.

(Arne report heavy battles on the Eastern Front, but here at home we were concerned about yesterday and the Mayan calendar - it went well this time too. Wait, when I sitting with my computer and write is the time in rest of the world 0244 in New York and it has gone well. In Los Angeles 2344 on 21.12.12 It is still possibilities, but in Honolulu it is only 21.44. A few hours left! But actually, according to the Mayan calendar, we are now entering a positive period for the next 5200 years starting today 22/12/2012. I look forward to the next period in the calendar. The first day is today. That’s something big…)!

 

 

December 21th Monday1942
Eastern Front: In Terek the Russians repeated their attacks. Between Don and Volga German managed to establish breaks in the fight. Livingöner in partnership with Romanian troops took an important river sections. In Stalingrad area and the great Don bow Russian attack was turned back after hard battles. In the Don-front the hard defenses for the German-Italian forces.

Mediterranean: Two ships are probably sunk outside the coast of Sysenaika. A British torpedo destroyer is sunk outside Gran.

Pacific: Shittagong in India is bombed by the Japanese.

Western Front: Hitler and Italian Foreign Minister the Count Siano had a meeting. They discussed the political and military issues. They came to full agreement. Hitler also had talks with the French chief of the
government Piene Loval.

(It is Monday and full report from all fronts. Incredible, but I will check it out - Sundays and no reports from the war! This is something I cannot leave behind)!

 

 

December 20th Sunday, 1942
Nothing new.

(Here we found a system. You write about heavy fighting on nearly all fronts, but on Sundays nothing happens. We do not believe in it, but what were you doing on Sundays. Had it only been happening on Saturdays we could reasoned way ...., but Sundays ...)

(There is nothing wrong with your computer. Ola just is a bit late to prepare Christmas calendar, but now we are back on track).December 19 Saturday, 1942
Eastern Front: The Russian attacks in the Terek area, at Stalingrad and in the great Don-bow stranded by heavy losses for the Russians. Between Don and Volga German divisions have broken through the Russian positions and won areas. In the middle section
it was continuing battle by the Russian, but they ware turned back. The Russians lost 90 aircraft yesterday.

Mediterranean: In Libya continues German Italian Panzer Army's progress systematically in spite of British panzertroops
that attempt to disturb them by continuing attack on the flanks.

Pacific: Nothing new.

Western Front: Nothing new. We get the first Christmas holyday today.

(The Russians lost 90 aircraft in one day. We do not have so many military aircraft in Norway today! Nice with holydays, I think)?

 

December 18th Friday, 1942
Eastern Front: Russian attack at Terek turned back. Between Don and Volga, German and Romanian troops threw the Russians back. In the great Don bua Russian attack was rejected. Russians attacking hard on the middle Don front against Italian positions. South of Rsjev broke new Russian attack together. Obliteration of the strengths of Torpez are closed. Prisoner number is increased to 4200. 542 tanks, 447 guns and 1,000 trucks.

Mediterranean: In Kyrenaika the German-Italian troops removed systematically to the west. But the Germans are now looking very optimistic about the developments in Libya. British conqueror only sand and salt, and these two S has previously made it with a bigger man than Montgomery. Genaral feltmarsjal Rommel maneuvers will be fateful for Montgomery says the Germans.

Pacific: The "Elephant Jerenint between Alsyab and Sleitlagog, Japanese troops heavily 1:30 only, into English territory."

Western Front: 18 merchant ships totaling 98,000 gross tons are sunk in the Atlantic by German submarines.

(It was hard to read the part - Pacific. Clear and predictable – do you remember)!

 

 

December 17th Thursday, 1942
Eastern Front: The Terek section is referred back Russian attacks. Between Don and Volga stormed the German and Italian troops several well-defended areas and beat their animi back. In the area southeast of Torpez was a big part of the encircled forces eliminated. 3000 was captured and 14,000 Russians had fallen.

Mediterranean: In the western part of Kyrenaika the heavy battles continues with the superior British forces. Fighting waves the front both ways.

Pacific: Nothing particularly new.

Western Front: The Italians have lowered a ship in the Atlantic and two in the
Mediterranean.

 

 

December 16th Wednesday, 1942
Eastern Front: North of Terek stranded Russian attack. In the Volga-Dom area Russian infantry divisions were hit back. In the middle front section stranded all Russian attempts to break through. They surrounded forces was in to smaller place. There is hunger in Russia which may decide
the war.

Mediterranean: In the western part of Kyrenaika it has developed heavy battles against superiorly number of British soldiers. But Berlin reports that Mountgomerys position get weakly with long connecting lines.

Pacific: From ally hold it reported that Japanese forces are ranged against Indias border and has get action against the forces of Wavell. Fighting in Yerman is hard. Japanese pilots sunk seven British transport ship. 10 seriously hurt and 4 or 5 ships set on fire during an attack against Shittagong. Convoys consisted of 40 ships.

Western Front: nothing new.

(We watch ​​Evita at the Norwegian Theatre yesterday. Eva Perón married to President Juan Peróndownloadsparliamentary democracy in Argentina. The story is from the time Arne writing about.
The lighting I mounted on the walls of the theater in the early 80's was still without light and has never worked when I've been in the theater. It worked when I had installed
it. I know the problem).

 

 

December 15th Tuesday, 1942

Eastern Front: German troops southwest of Stalingrad has won over Russian forces. Russian attempts to help the surrounded forces have not been successful.

Mediterranean: In "Eyrenaika" has it still been active espionage.

Pacific: Nothing new.

Western Front: Under a German motor boat attacks against England were 6 ships
sunk.

(It makes an impression to day, to read about the hard fighting on the Eastern Front 70 years ago. Certainly did it even more impressive when Arne listened to the news and felt the cold weather outside in December. In Tønsberg we are waiting much snow today)!   

 

December 14th Monday, 1942
Eastern Front: Heavy Russian attack is referred back nearby Resjev. Nearby Toropez Germans mowed forward. The only place it is quit is in Yoroney!
"The forces that are surrounded in Velulsi". Luki “stick” together.

Mediterranean: British forces have attacked at El Aglheia. The Germans say they have few troops and it could not be any big offensive. In Tunisia, the Germans and Italians extended their areas. It have started to rain in this area and there will not be any heavy battle until  middle of February. Naples (Napoli) is hard
bombed

Pacific: The Japanese have attacked hard in Yunnan since 6th December. The Chinese defends is good.

Western Front: It is sent twice as much tonnage as it prevented says the Minister of defence in Canadian,
mr Howe. I have a test in “Lulleggsstil” (I don’t know the word Lulleggstil)?

(Monday, here we go again. Full report on all fronts, but on Sundays there is nothing new. I am wondering what is new next Sunday. And is there any news on Sundays at all)?

 

 

December 13th Sunday, 1942
Nothing new.

(
No mess with the dates any longer - good!

I wonder if it´s true. Perhaps you did not turned on the radio that day or that you are right, there was no big events. I did not found much events on the internet, but I found a summary from the diary of Anne Frank13th December 1942: Anne sees dirty people outside the attic window. She and Margot is agree that even if they washed them, they would be just as dirty the next day. She also sees Jews outside and felt guilt).

 

 

December 11th 12th Saturday, 1942
Eastern Front: In the Don loop the dominant height positions was taken fast. In the middle front section were all Russian outbreak stopped.
The Germans say that a military catastrophe of dimensions appears to be imminent in Toropez section. The surrounded troops will meet their annihilation.

Mediterranean: In Tunis Axis troops broke into Allied positions on several points.

Pacific: The Allies will never be able to conquer their lost in East Asia said the Japanese.

Western Front: I have had midterms in physics. It was pretty bad I think.

(Continued mess with dates? Had you read the wrong subjects in physics?

It is 67 years since World War II. It has mostly been peace in Europe since the war. That's really what we're celebrating with the Nobel Peace Prize and the concert shown in 100 countries now in December 2012. More than two generations without war in Europe - Europe moves in right direction).

 

 

December 10th 11th Friday, 1942
Eastern Front: Between Don and Volga the Russian forces are surrounded and eliminated.
In the middle section of the front, the German continue successfully. The Germans say that this offensive is the introduction to the big event. The Russians have lost 2,000 tanks in the last 20 days.

Mediterranean: Southwest of Tebourba in Tunis is one allied attack repulsed.

Pacific: Japan has taken action against U.S. forces in the islands of thePhilippinesgroup”.

Western Front: In the Atlantic it is destroyed 15 ships of 108,000 gross tons. I have had midterms in Norwegian.

(Trouble with the dates, we all has experience with it. Still difficult to read your notes. Wondering, how it really was in the midterms with the subject Norwegian - I understand the teacher's problems to read your handwriting).

 

December 10th Thursday, 1942
Eastern Front: Russian tried to break through the German positions in the Aust Kakasus and the Volga area, but it stranded. In the great Don “loop” the Russians were thrown out of their positions. In the middle front section the German attack was still hard, but the large operations has been not so many. The Russians were cut off their connections backwards.

Mediterranean: Nothing new.

Pacific: Nothing new.

Western Front: We've had midterms in mathematics to day.

(OK, Arne. It went quickly and was incomplete sentences on the Eastern Front. I hope it went well with the math test, but was it relly on the western front!)

 

December 9th Wednesday, 1942
Eastern Front: In Don” loop” the Soviet-Russian troops started again their heavy attacks which all broke down. In section Kalinin - Homengöer the Germans started attacked and broke through the
Russians boarder in a length of 9.3 miles (15 km).

Mediterranean: In Tunis continues fighting with some allied departments.

Pacific: Nothing particularly new.

Western Front: Nothing new.

(Arne learned “nynorsk” in elementary school, but wrote in “Bokmål”. Reports from the fronts are put in alphabetical order with the Austfronten –(Esternfront) first. It should be called the Østfronten and been at
the end. We have to almost similar languish in Norway, bokmål and nynorsk. Do not ask why!)

 

December 8th Tuesday, 1942
Eastern Front: Near Tuapse Germans have taken a strong fortified position by storm. By Don, Volga and Tuek the Russians attacked have not given any result. On the center front the Russians are thrown back.

Mediterranean: Nothing new.

Pacific: The Japanese war dividend accounts 3,620 cannons,
11,300 machine guns, 206,000 other weapons. They met in all 600,000 men and 303,000 is taken as prisoners. Japan's loss is 21,170 men, 42,576 wounded, 399 aircraft and 62 ships have been destroyed.

Western Front: Nothing new.

(Your notes are hard to read sometimes, but it is probably because you were listen to the news while you were taken notes. Some places are written wrong and it is hard to find those places. And you studied Norwegian and later became Norwegian teacher - now I know where I inherited those wrong letters in difficult words from!)

December 7th Monday, 1942
Eastern Front: Near Terek Germans continue their rapid action. The Russian offensive appears to stop the Germans.

Mediterranean: In Tunis axis troops (Germens and Italians) have taken a major hub. In Tebrura area the armament
still continues. The numbers of prisoners is about 1100. It looks like the General Anderson is in a historical context. Axis forces pushing to the west and is close to the Alginske border.

Western Front: Nothing new.

(Today it is one year since the attack on Pearl Harbor. 7 December 1941, you type nothing new because of the time difference, but December 8th, 1941 Arne wrote with underlined because it was very important):
Last night, Japan declared war against the United States and Britain. Dutch Indies, Cuba, Costa Rica and Nicaragua considers itself as being at war with Japan. The Japanese have all made landfall on the Malay Peninsula and indents in Thailand. Manila is bomb. Parachute troops landing at Honolulu in Hawaii. A violent sea battle rages in Hawaii. The U.S. Wake Island is captured by Japan.
(This Arne heard on the Norwegian news broadcasts from London illegally in Norway since the radios were occupied earlier in 1941 by the Germans

Important: Japan declared war against the United States just after the attack on Pearl Harbor. It was something new between countries).

 

 

December 6th Sunday, 1942
I have been in a confirmation party bye the Thorsen family.

(Was it Ruth that was confirmed?)

 

December 5th Saturday, 1942
Eastern Front: The Germans attacked at Tuek. Between Don and Volga the Russian attacks broke down. In the large Donbue tok the Germans attack a favorable course despite the hard Russian resistant. By Kalinen and Tropetez strong Russian attack was repulsed.

Mediterranean: In Tunis
, German troops took important positions. A department of British paratroopers were taken as prisoners.

Pacific: 12 battleships, 13 aircraft carriers, 42 cruisers, 41 destroyers and 98 torpedo submarine is sunk by the Japanese.

Western Front:
I have been to Juventas.

(Really, you did not catch the news from the Western Front because you was attended in a meeting in the non-alcohol association. You
did not tell us!)

 

December 4th Friday, 1942
Eastern Front: The Germans have beaten back all Russian attack on the Eastern Front.

Mediterranean: German submarine has sunk a British submarine cruiser of the London class. Italians have also sunk a cruiser, and even lost a destroyer. Nothing new in Tunis.

Pacific: The Guadal (problem with Arnes “handwriting”)
the Japanese sunk a battleships, one cruiser and two American torpedo destroyers. The Japanese lost a torpedo destroyer.

Western Front: Nothing new.

(But, what about Egil who became ill on Tuesday)?

 

 

December 3th Thursday, 1942
Eastern Front: On the southern front Russian attack have to return. In the middle section of the front and at sea Homen Russians suffered heavy losses. The Russian attacks have been less intense.

Mediterranean: German - Italian troops have recaptured villages in Tunis. Some paratroopers is separated from their companies. Mussolini has made ​​a speech. It was a response to the speech of Churchill. There is no doubt about the axis-nations weapons powers can win this fight. Italians have captured 4,003 officers and 69167soliders.The Italian military had lost 40,219, 85,968 wounded and 37,713 was missing. In all, 230,738 Italian soldiers is taken as prisoners.

Pacific: A fabulous numbers of solders is now underway
to the border of India on both sides.

Western Front:
Nothing new.

 

 

December 2th Wednesday, 1942
Eastern Front: Near bye Tuapse broke the Russian attack together. The Russian attacks between the Volga and Om did not have any progress. Southwest of Kalin and by Toropets there are some heavy battle.

Mediterranean: Nothing particularly new.

Pacific: Nothing new.

Western Front: German sea and air forces contend in November and sunk ships of gross tonnage 1302000. The biggest lost during the war so far.


Egil is sick. It is could,
-7.6 °F (-22 °C) in Heddal
tonight.

(Tønsberg 12,2°F (-11 °C), 70 years later 2.12.2012)

 

December 1th Tuesday, 1942
Eastern Front: In the eastern part of the Caucasus it is repeated that Russian attack are turned back. Between Don and Volga there are heavy Russian attack turned back. Local battle in Stalingrad. On the center front, a total of 135 Russian tanks shot to pieces.

Mediterranean: 23 merchant ships with totaling 165,000 gross tons were sunk from 7 - 25 November in French North Africa.

Pacific: Nothing particularly new.

Western Front: Some snow.

 

 

 

 

 

 

 

Author

Arne Georg Småkasin

 

 

 

Washington Post    The New York Times    Patmos    Time Magazine   Newsweek    

              

Ola Småkasin | ola@elsiden.no | e-post privat | Skarven forlag

 

 

Information about this year's advent calendar:
When World War II started in Norway 9 April 1940 my father Arne Georg Småkasin was 17 years old. The war made ​​a tremendous impression on him. 10. July 1941 he began on a diary of war event. He noted events from all continents. Events from the war followed him all his life. Christmas calendar 2012 covers journal in December 1942. It is 70 years since he wrote this notices. Arne started to write in English, and end up with the Norwegian language. This diary is rendered in two languages, ​​English and Norwegian. This is Arnes fight in December 1942. (Text between brackets is Ola´s comments).

 

 

1. December  2012

Ola Småkasin

 

 

 

Copy from Arnes diary

Book title

 

 

 

Ingress